Almanya’da Çalışmak

Almanya’da Çalışmak

 1. Yabancı bir yüksekokulun tanınmış diploması veya Alman yükseköğrenim diploması ile kıyaslanabilir bir yabancı yükseköğrenim diplomasına sahip olup, “AB Mavi Kart” için belirlenmiş olan maaş sınırlarına ulaşamayanlar.
  • Yabancı yükseköğrenim diplomanızın tanınmış veya kıyaslanabilir olup olmadığını, ANABIN veri tabanında sorgulayabilirsiniz: http://anabin.kmk.org (sadece Almanca). Sorgulama yaptırdığınızda, lütfen sonucun çıktısını alarak, başvurunuza ekleyin.
  • Ayrıca çalışacağınız işin, sahip olduğunuz kalifikasyonlara uygun olması gerekmekte, yükseköğrenim diploması ile belgelediğiniz bilgi ve birikime, istihdam edildiğiniz işte kısmen veya dolaylı olarak ihtiyaç duyulmalıdır. (örnek: Doktorun ilaç firmasında çalışması).
 2. Mesleki eğitiminizi yurt dışında aldıysanız, aşağıda belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde bir işte çalışmanıza izin verilebilir
  • İcra etmek istediğiniz meslek, Alman Çalışma Ajansı’nın (pozitif liste ya da beyaz lis-te (Whitelist) diye nitelendirdiği) güncel listesinde yer almalıdır (bkz. www.zav.de/positivliste Almanca ve İngilizce)
  • İş ilanı, Alman Çalışma Ajansı’nın iş borsasına verilmiş olmalıdır
  • Mesleki eğitiminizin, Alman meslek eğitimine denkliği tespit edilmiş olmalıdır. Tanıma prosedürüyle ilgili olarak ayrıntılı bilgi için: www.anerkennung-in-deutschland.de (Almanca, Türkçe ve İngilizce).
  • Mesleki eğitiminizin tanınmış olduğunu belgeleyen yazı, vize başvuru sürecinde mutlaka ibraz edilmelidir.
 3. Mesleki eğitiminizi Almanya’da aldıysanız, daha sonra Almanya’da bir işte çalışmanız mümkündür. Yapmak istediğiniz işin, mesleki eğitiminize uygun olması gerekmektedir. Bu durumda pozitif liste sizin için geçerli değildir. Mesleki eğitimin süresi genelde en az iki yıldır.

Gerekli Evraklar;

 • Eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış başvuru formu  ( Firmamız tarafınca sağlanacaktır.)
 • Pasaport
 • Ülkeye giriş tarihiyle işe başlama tarihi arasındaki süreyi kapsayan seyahat sağlık sigortası (Firmamız tarafınca sağlanacaktır.)
 • 2 adet biometrik fotoğraf
 • Tam tekmil toplu vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Sabıka kaydı
 • İkametgah belgesi
 • Formul a (uluslararası doğum belgesi)
 • Motivasyon mektubu
 • Mesleki gelişimi açıklayan özgeçmiş, karneler, diplomalar, iş sözleşmesi vs. (tercümeli) 
 • Aşağıda belirtilen bilgilerin bulunduğu somut iş teklifi (örnek: İş sözleşmesi)
 • Çalışılacak iş yerinin (adı, adresi,posta kodu)
 • İş ilanı ve görev tanımı
 • Çalışma biçimi: Tam zamanlı veya yarı zamanlı
 • Yıllık brüt maaş
 • İş yerinin resmi sicil kaydı

Kişi grubuna göre :

 • Yabancı yükseköğrenim diploması (mümkünse, yukarıda belirtilen ANABIN çıktısıyla birlikte) veya
 • Yurt dışında alınmış mesleki eğitim belgesi ve denklik tanıma belgesi veya
 • Almanya’da alınmış mesleki eğitim belgesi

Eğer meslek için zorunluysa: Meslek icrası izninin verilmesi veya iznin çıkacağına dair verilen onay yazısı (örnek: Federal Tıp Doktorları Yönetmeliği’nin 10. maddesi uyarınca doktorluk mesleğinin icrası için verilen izin)

Ticaret sicili kaydı veya Almanya’daki şirket tarafından verilmiş kıyaslanabilir belge, Almanya’ya giriş tarihiyle işe başlama tarihi arasındaki süreyi kapsayan seyahat sağlık sigortası (firmamız tarafınca sağlanacaktır.)

Tümü
Hemen Ara