Çek Cumhuriyeti Evrak Listesi

Çek Cumhuriyeti Evrak Listesi

Gerekli Dökümanlar

 • Eksiksiz ve ingilizce olarak doldurulmuş, tarih atılmış ve 2 yerden imzalanmış BAŞVURU FORMU (şirketimiz tarafınca sağlanacaktır)
 • Eksiksiz olarak doldurulmuş, tarih atılmış ve imzalanmış EK BİLGİ FORMU (Istanbul başvuruları için zorunludur.) (şirketimiz tarafınca sağlanacaktır
 • Bir başvuru sahibinin pasaportuna kayıtlı olan diğer kişiler (reşit olmayanlar) ayrı başvuru formları doldurmalıdır. Vize aynı seyahat belgesine yapıştırılacaktır ve tüm vize sahipleri için en az 2şer boş sayfa içermelidir. (şirketimiz tarafınca sağlanacaktır
 • Pasaportun kimlik bilgileri sayfası ile tüm vizelerin ve mühürlerin olduğu sayfaların fotokopisi gerekmektedir. (şirketimiz tarafınca sağlanacaktır
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve evli olan kişiler için mutlaka evlilik cüzdanı
 • 35x40 mm ölçülerinde son 6 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz 2 fotoğraf
 • Tüm Schengen Ülkeleri için geçerli , ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan minimum 30.000 € teminatlı seyahat sigortası (ıslak imza kaşeli olmalı ve gidiş tarihinden bir gün önce başlayıp dönüş tarihinden bir gün sonra bitmelidirve doğum tarihi muhakak yer almalıdır) (şirketimiz tarafınca sağlanacaktır
 • Öngörülen gidiş-dönüş tarihlerinde uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler sunulmalıdır.. Bir kaç ülkeye birden gidiliyorsa, ülkeler arası geçişi gösteren uçak, tren ya da otobüs rezervasyonları da eklenmelidir.
 • Öngörülen seyahat süresince düzenlenmiş otel rezervasyonları veya seyahat planını gösterir belgeler sunulmalı ve başka ülkeleri de kapsayan bir tura gidiliyorsa, o ülkelerdeki otel rezervasyonları da aynı şekilde eklenmelidir.(Tüm rezervasyonlarda otelden konfirmasyon alınmalı ve otelin kasesi ile imzası yer almalıdır. Ayrıca her başvuru sahibinin adı ve soyadı otel rezervasyonunda mutlaka yazmalıdır!)
 • Seyahat masraflarının nasıl karşılanacağını gösterir belgeler:
 1. son üç aylık hesap hareketlerini gösterir güncel banka hesap dökümü (Kalınan her gün için günlük 100 TL olacak şekilde toplam tutar hesapta gösterilmelidir) (bankadan kaşeli ve ıslak imzalı) ya da orijinal ve güncel banka hesap cüzdanı (tutar Ankara başvuruları için günlük 130 TL’den hesaplanmalıdır.) Kredi kartı(ön yüzünün ) fotokopisi ve kredi kartı hesap özeti de eklenmelidir.
 2. masraflar başvuru sahibinin dışında başka biri tarafından karşılanıyorsa eğer; karşılayan kişiden masrafların kendisi tarafından karşılandığını kabul eden imzalı dilekçe ve o kişiye ait son üç aylık banka hesap dökümü eklenmelidir. Banka hesabı yukarda belirtildiği gibi olmalıdır. Başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumlarına uygun olanları ibraz edecektir:

Başvuru sahibi çalışan ise:

 1. Şirketinin antetli kağıdına yazılmış, seyahat tarihlerinin belirtildiği işveren mektubu ve/veya izin onayı (ıslak imza kaşeli)
 2. Şirketin imza sirküleri, son 6 ay içerisinde alınmış ticaret odası kaydı,faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesinin kopyası, vergi levhası
 3. SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi ve güncel SGK "hizmet dökümü"(Ankara başvuruları için ıslak imza kaşeli ya da e-devletten barkodlu çıktı getirilmelidir)
 4. Son üç aya ait maaş bordroları (ıslak imza kaşeli)

Başvuru sahibi çiftçi ise;

 1. bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi (ıslak imza kaşeli)
 2. Başvuru sahibi şirket sahibi ise:
 3. Şirketten alınan pozisyonu ve seyahati onaylayan yazı (ıslak imza kaşeli)
 4. 4B Bagkur dökümü (ıslak imza kaşeli)
 5. Şirketin son 6 ay içerisinde alınmış ticaret odası kaydı, faaliyet belgesi,imza sürküleri ve ticaret sicil gazetesinin kopyası
 6. Vergi levhası

Başvuru sahibi emekli ise:

 1. Emekli maaşını gösterir belge (güncel banka hesap özeti veya emekli cüzdanı)(ıslak imza kaşeli)

Başvuru sahibi öğrenci ise:

 1. Öğrenci Belgesi (okuldan alınmış, ıslak imzalı ve kaşeli)

Başvuru sahibi reşit değil ise/18 yaşın altındaysa ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa ki anne-baba ayrılmış olup vekaleti beraberinde giden ebeveynde bile olsa:

 1. Gitmeyen ebeveyninden noter tasdikli orjinal muvafakatname eklenmelidir. (Istanbul başvuruları için, anne-baba ve çocuk beraber gidiyor ama aynı anda başvuru yapmıyorlarsa, yine noterden orjinal muvaffakatname alınmalıdır.)

Türk vatandaşı olmayanlar için Türkiye’de oturma ve çalışma izni( dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha geçerli olması gerekmektedir.)

Tümü
Hemen Ara