Amerika – Aile Birleşmi

Amerika – Aile Birleşmi

1. PASAPORT: Vize alacak kişinin pasaportu ABD’ye seyahat için uygun olmalı ve vizenin verildigi tarihten itibaren en az 8 ay geçerli olmalıdır. Eğer daha önceden almış olduğunuz ve halen geçerli olan bir Amerika vizeniz varsa o vizenizin olduğu pasaportunuzu da yanınızda getiriniz.

2. CSC ÜCRET ÖDEME VE PASAPORT TESLİM ALMA YERİ MAKBUZU: Tarafımızdan randevunuz alındıktan ve pasaport teslim alma şubeniz belirlendikten sonra vereceğimiz makbuzu saklayınız.

3. SAĞLIK RAPORU: Tüm başvuru sahiplerinin Elçilik tarafından onaylanan doktorlardan biri tarafından yapılacak sağlık muayenesinden geçmeleri gerekmektedir. Başvuru sahipleri, sağlık raporlarını almak için http://tr.usembassy.gov/tr/visas-tr/immigrant-visas-tr/saglik-raporu-yonergeleri/ sitesindeki bilgileri takip etmelidirler. Sağlık raporunun ücretlerinden başvuru sahipleri sorumludur. Anne veya babasıyla göçmen vize başvurusu yapacak tüm çocukların da sağlık raporu alması gerekmektedir. Sağlık raporunuzu görüşmeniz sırasında ofisimize ibraz etmeniz istenecektir. Röntgen filmlerinizi Elçiliğe getirmeyiniz.

4. FORMLAR:  Tarafımızdan doldurulacaktır.

5. I-134 YEMİNLİ GEÇİM BEYANNAMESİ FORMU: İstek yapan kişi tarafından doldurulmalıdır ve ekinde yasanın kamuya yük olma maddelerini karşılayacak evraklar tam olarak ibraz edilmelidir.

6. NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ: Vukuatlı Nüfus kayıt örneğinizin aslı ve her aile bireyi için birer fotokopisi gerekmektedir. Nüfus kayıt örneğinin aslının Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış olması gerekir ve üzerinde Nüfus Müdürlüğü’nün kırmızı renkli damgası olmalıdır. Üzerinde Nüfus Müdürlüğü’nün orijinal damgası bulunmayan belgeler veya noter tasdikli fotokopiler kabul edilmeyecektir. Belge tam adınızı, soyadınızı, doğum yeri ve tarihinizi ve anne babanızın adlarını, varsa evlenme, boşanma detaylarını ve varsa eş ve çocuklarınızın bilgilerini belirtmelidir. Türkiye dışında doğmuş kişiler doğdukları ülkeden doğum belgesi ibraz etmelidirler.Türkiye dışından alınacak doğum belgeleri için yeminli tercümandan İngilizce tercüme ibrazı zorunludur.

7. BOŞANMA BELGESİ VEYA ÖLÜM KAYIT ÖRNEĞİ: Eğer sona ermiş bir evliliğiniz varsa evliliğinizin nasıl sona erdiğini belgeleyen boşanma ilamının veya eski eşinizin ölüm kayıt örneğininın aslını ve bir kopyasını ibraz etmeniz gerekmektedir. Türkiye dışında gerçekleşmiş olan boşanmalar için boşanma belgesinin İngilizce tercümesi gerekmektedir. Orijinal boşanma ilamı mahkemeden alınmış, üzerinde mahkemenin damgaları bulunan bir belge olmalıdır. Ölüm kayıt örneği Nüfus Müdürlüğü’nden alacağınız, üzerinde kırmızı renkte Nüfus Müdürlüğü’nün damgası bulunan belgedir. Üzerinde mahkemenin veya Nüfus Müdürlüğü’nün damgası bulunmayan belgeler veya noter tasdikli fotokopiler kabul edilmeyecektir. Üzerinde boşanma veya ölüm tarihleri belirtilen nüfus kayıt örnekleri boşanma ilamı veya ölüm kayıt örneği yerine kullanılamaz. Yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş ve arkasına asıl belgenin fotokopisi eklenmiş tercümeler asıl belge yerine kullanılamaz.

8. MAHKEME VE HAPİS KAYITLARI: Herhangi bir suçtan hüküm giymiş kişilerin daha sonradan suçu affedilmiş veya hüküm para cezasına çevrilmiş olsa dahi mahkeme kayıtlarının asıllarını, İngilizce tercümelerini ve kopyalarını getirmeleri gerekmektedir.

9. DİĞER MAHKEME KAYITLARI: İsim değişiklikleri, yaş düzeltmeleri, evlat edinme gibi işlemlerin mahkeme kayıtlarının asıllarını ve kopyalarının da görüşme gününüzde getirmeniz gereklidir.

10. 16 YAŞININ ÜSTÜNDEKİ BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN POLİS BELGESİ: Başvuru sahipleri doğdukları ülkeden ve halen en az 6 aydır yaşamakta oldukları ülkeden polis belgesi ibraz etmelidirler. Başvuru sahipleri aynı zamanda 6 aydan fazla yaşadıkları tüm ülkelerden polis belgesi ibraz etmelidirler. İran’dan polis belgesi istenmemektedir. Bir ülkede herhangi bir sebepten dolayı gözaltına alınmış veya tutuklanmış kişiler, o ülkede kaldıkları süreye bakılmaksızın polis belgesi ibraz etmelidirler. Türkiye’den alınacak polis belgeleri “Arşiv Kayıtli Adli Sicil Kaydı” olarak bilinen belgedir. Bu belgenin arşiv kayit bilgilerini içermesi zorunludur. Polis belgelerinin nasıl alınabileceğine dair detaylı bilgi A.B.D. Dışişleri Bakanlığı’nın http://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-country.html internet sitesinde bulunabilir.

11. MALİ YARDIM KANITLARI: K1-K2 vize başvuru sahipleri Konsolosluk yetkilisine yasanın INA 212(a)(4) bölümü uyarınca, kamuya yük olmayacaklarını kanıtlayan evraklar sunmalıdırlar. Yasanın bu maddesince sunulabilecek evrakların listesini isteyiniz.

Kullanılacak yeminli geçim beyannamesi I-134 formu olmalı ve ekinde kefilin (istek yapan kişinin) son vergilendirme yılına ait 1040 vergi beyannameleri ve W2 formlar sunulmalıdır.

Eğer istek yapan kişinin yıllık geliri kefil olmaya yeterli değilse, kendisinin dolduracağı I-134 formuna ek olarak geliri yeterli bir yan destekçi de bu formu doldurup ekleri ile ibraz etmelidir. Yan destekçiler I-134 formlarına ek olarak aynı zamanda ABD pasaportlarının veya yeşil kartlarının bir fotokopisini de eklemelidirler.

12. İLİŞKİYE DAİR KANITLAR: Sizin için istek yapan kişiyle gerçek bir ilişkiniz olduğuna dair kanıtlar sunmanız istenebilir. Bu sebeple yanınızda beraber çekilmiş fotograflar, elektronik posta yazışmaları, tebrik kartları, mektuplar gibi nişanlılık ilişkinizin gerçek olduğuna dair kanıtlar getirmenizi tavsiye ederiz.

13. TERCÜMELER: İngilizce veya Türkçe olmayan tüm belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılmış bir tercümesi gereklidir. Bu tercümelerin ayrıca noter tasdiki yapılmasına gerek yoktur.

14. FOTOĞRAFLAR: Yaşlarına bakılmaksızın tüm göçmen vize başvuru sahipleri, iki adet rötuşsuz, yaklaşık 5 X 5 cm boyutlarında, beyaz fon önünde çekilmiş renkli fotoğraf ibraz etmelidirler.

Tümü
Hemen Ara